Trở về

Sáng tác: Tuấn Quang | Ca sĩ: Tuấn Quang | Điệu: Chưa chọn | Nguồn: H ợ p  m V i ệ t

≣≣
1. Xin chắp tay tôi lạy cuộc [Dm] đời
Xin lạy cha mẹ [Bb] tôi bôn ba suốt quãng đường [Dm] dài
Yêu thương tôi vất vả miệt [Bb] mài
Chín tháng mười ngày cưu [Dm] mang. [A7]
2. Xin cám ơn tất cả người [Dm] tình
Đã vì tôi mà [Bb] thương si mê đã lạc đường [Dm] về
Như thiêu thân chết giữa cõi [Bb] trần
Xin đường về còn yêu [F] thương
Trả nợ [A7] đời cho hết kiếp [Dm] người.
ĐK:
Xin quên [Bb] đi bao đêm dài mất [F] ngủ
Hành trang xin vứt [Dm] bỏ
Nằm yên trên lá [A7] cỏ tâm sự đời ta khóc cho [Dm] ta
Đam mê [Bb] ơi thôi ân tình đã [F] tỏ
Đường trần xưa bến [Bb] ngỏ
Ta quay về mái ấm ngày [A7] xưa
Còn trong tay cát bụi đời [Dm] này.
3. Xin thứ tha những kẻ lạc [Dm] loài
Xin mở rộng vòng [Bb] tay bao dung những kẻ lỗi [Dm] lầm
Khi con tim vẫn còn nặng [Bb] nề
Xin cho [A7] đời hai tiếng trở [Dm] về.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)