Tạ đời (Thế sự 2)

Sáng tác: Ngọc Phụng | Ca sĩ: Ngọc Phụng | Điệu: Chưa chọn | Nguồn: H ợ p  m V i ệ t

≣≣
1. Xin đa tạ cuộc [Dm] đời
Vì đã cho [F] tôi trên cõi [A7] tạm làm [Dm] người
Vì đời cho [Bb] tôi lầm [Gm] than trong kiếp [Dm] người
Vùi [Gm] đôi chân sớm [Bb] chiều
Đi vào phận đời hắt [A7] hiu.
2. Xin đa tạ bạn [Dm]
Người đã tặng [F] ta những chén [A7] rượu sầu [Dm] đầy
Người đã tặng [Bb] ta cuộc [Gm] vui trong mắt [Dm] mỏi
Lời [Gm] điêu ngoa khắc [Bb] khoải
Đêm [A7] về thân xác mệt [Dm] nhoài.
ĐK:
[F] Thôi! tôi xin một lần [Dm] thôi, tôi xin một lần [G] thôi.
Người [Am] đừng gian dối [Dm] nhau, [C] vì đời lắm khổ [F] đau
Tôi [Gm] xin được chân [Bb] thành, làm nguôi đi lòng [Am] mình
[Dm] đời thật mong [Gm] manh. [C] [F]
3. Xin đa tạ người [Dm] tình
Ngày còn bên [F] tôi, bên lối [A7] mộng diệu [Dm] hiền
Giờ đành xa [Bb] tôi, lầy [Gm] đôi chân kiếm [Dm] tìm
Tìm [Gm] vui trong cát [Bb] bụi
Đêm [A7] ngày sương gió bùi [Dm] ngùi.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)