Buồn cho thân con gà trống

Sáng tác: Lee HT | Ca sĩ: Hoàng Diễn | Điệu: Bolero | Nguồn: H ợ p  m V i ệ t

≣≣
Hạnh phúc gia [C] đình nhiều người [Em] mơ cũng chẳng [Am]
Nhưng có những [D] người đành lòng dứt bỏ chẳng [Am] lo
Người [Em] chê cái nồi cá [G] kho chê bữa cơm đói no cơ [C] hàng
Cất [G] bước lên đô thành em sống cuộc đời giàu [E7] sang.
Đạo lý con [C] người thì làm [Em] sao qua vật [Am] chất
Nước mắt con [D] khờ ngày ngày cứ hỏi mẹ [Am] đâu
Người [Em] ta bây giờ ấm [G] no, đâu có lo đến cha con [C] mình
Ừ thì cũng buồn vậy [E7] thôi nhưng đâu biết phải làm [Am] sao
Nghèo thì [F] đâu có tội tình [C]
Chỉ [Am] là con người tham [Dm] lam mê lợi [G] danh phù phím sa [C] hoa
Đời làm [E7] cha, cực mà [Am] vui.
Được nhìn con mình lớn [Dm] khôn cha hạnh phúc gấp muôn [F] phần
Dẫu cho sớm hôm tảo [G] tần cha chẳng một lời kêu [C] than
Mẹ [Am] thì không hề hỏi [Dm] han con mình đang sống thế [F] nào
Nước mắt mỗi đêm tuôn [G] trào, sao nỡ [E7] đành lòng phụ [Am] nhau.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)