Bồng bềnh con sóng tình

Sáng tác: Nguyễn Tâm Hàn | Ca sĩ: Hồng Nhiên | Điệu: Chưa chọn | Nguồn: H ợ p  m V i ệ t

≣≣
1. Hỏi người có [Em] nhớ có [C] nhớ tình [Em] không
Chứ ta thì vẫn chiều [D] trông chiều trông tối [G] chờ
Chiều trông tối [Em] chờ vào ra [Bm] ôi vào ra ôi những [B7] ngẩn cùng [Em] ngơ
Bóng trăng lại ngỡ ai chờ ai chờ ngoài [Am] hiên [D]
Ơ trăng [G] dãi ngoài [Am] hiên ta mơ [G] bóng cô [Em] mình
2. Tưởng tình đã [Em] chín đã [C] chín vàng [Em] tươi
Cớ sao lạ quá tình [D] tôi tình tôi bẽ [G] bàng
Tình tôi bẽ [Em] bàng dòng sâu [Bm] ôi dòng sâu ôi vắng [B7] chẳng đò [Em] ngang
Hắt hiu chỉ có bóng ngàng bóng nàng thuyền [Am] trăng [D]
Lênh đênh [G] giữa dòng [Am] sâu trăng soi [G] bóng riêng [Em] mình.
3. Đàn lòng tấu [Em] khúc tấu [C] khúc biển [Em] dâu
Nốt cao ruột thắt lòng [D] đau lòng đau nốt [G] trầm
Lòng đau nốt [Em] trầm niềm riêng [Bm] ôi niềm riêng ôi vỡ [B7] mộng tình [Em] xuân
Cánh chim bạt gió giữa lòng giữa lòng chiều [Am] hoang [D]
Tang tang [G] tính tình [Am] tang tang tang [G] tính tang [Em] tình.
[Em] Ơi tình ơi tình [C] mãi đong [Em] đưa để tình nhớ tình [Bm]
[Am] Con thuyền yêu bọc [D] gió lao [G] chao sóng [C] xô bập [Em] bềnh [D]
Bèo dạt hoa [Am] trôi tình [D] ơi
Bèo dạt hoa [Bm] trôi tình ơi đêm [Am] quá chơi [Bm] vơi [Am] [Bm]
Bèo dạt hoa [C] trôi tình [Em] ơi se [C] sắt [B7] tim [Em] tôi [B7] tình [Em] ơi.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)